Parkeernormenkaart. De analyse voor een omgevingsvergunning. 24 februari 2022

Trajan heeft een nieuwe analyse ontwikkeld: een ‘parkeernormkaart’.
 

Je ziet, per pand, de actuele openbare parkeernorm binnen 100 meter loopafstand. Wat hiermee bedoeld wordt: Er wordt een gebied van bijvoorbeeld 100 meter loopafstand om het pand getrokken. Binnen dit gebied wordt de openbare capaciteit gedeeld door het totale aantal adressen. Een waarde van 1 wil zeggen dat er precies 1 parkeerplaats per adres is. Een waarde hoger dan 1 wil zeggen dat er meer dan 1 parkeerplaats per woning is, een waarde lager dan 1 wil zeggen dat er minder dan 1 parkeerplaats per woning is.

Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt waar het gemeentelijke beleid wat betreft parkeernormering (on)voldoende ingericht is in de openbare ruimte. Met deze kennis kan bijvoorbeeld, op het hoogste detailniveau, informatie verzameld worden voor het al dan niet verlenen van omgevingsvergunningen.

De parkeernormenkaart kent meerdere varianten. De kaart kan worden aangepast naar de wens van de desbetreffende gemeente, zo kan de loopafstand worden bijgesteld en kan er gekozen worden voor een andere maatstaf. De Parkeernormenkaart kan, als de fietsparkeercapaciteit bekend is, ook worden gebruikt als parkeernormkaart voor fietsparkeren.  

Wilt u meer informatie of een demonstratie zien? Dat kan. 
Stuur een email naar info@trajan.nl en dan nemen we contact met u op.