Stageproject plaatsing nieuwe laadpalen 30 juli 2021

Joost Schuurman is student aan de GIMA-opleiding en loopt stage bij Trajan. Hij heeft een GIS-tool ontwikkeld dat de perfecte locaties bepaalt van nieuw aan te leggen elektrische oplaadpalen.

Het aandeel elektrische voertuigen (EV) in Nederland stijgt momenteel enorm. Hoewel we internationaal gezien een enorme voorloper zijn op het vlak van laadinfrastructuur, zijn er toch zorgen dat de bijna exponentiële groei van EV's niet kan worden opgevangen. Hierom is het belangrijk dat gemeenten een manier hebben om nieuwe laadlocaties proactief aan te wijzen.

De tool gebruikt de Location-Allocation functionaliteit van ArcgisPRO en is opgezet in de modelbuilder, zodat alle stappen automatisch gebeuren. Het is dus een kwestie van data invoeren van de gemeente, een aantal parameters instellen, op Run klikken en wachten op het resultaat. De tool gebaseerd op een aantal variabelen die statistisch verband houden met elektrisch autobezit. Deze worden gebruikt om de potentiële (en eventueel de toekomstige) vraag naar publieke laadinfrastructuur per buurt in te schatten. De tool rekent vervolgens uit hoe er aan deze vraag met zo min mogelijk nieuwe laadpalen kan worden voldaan. Op het bovenstaande plaatje is het resultaat te zien van de tool in Hoevelaken.

De grijze locaties zijn bestaande laadpalen, en de blauwe locaties zijn door de tool voorgestelde nieuwe locaties. De lijntjes verbinden elke locatie met de adressen die eraan zijn toegewezen. Ieder adres moet dus toegewezen worden aan een laadpaal, maar de adressen hebben per buurt een andere waarde, aangezien de vraag naar laadinfrastructuur per buurt zal verschillen. De tool komt eigenlijk iteratief tot het meest efficiënte resultaat, waarbij telkens de plaatsing en toewijzing van adressen iets wordt aangepast, totdat er geen ruimte voor verbetering meer is. Er wordt dus niet alleen gekeken naar het minimale aantal benodigde laadpalen, maar ook naar de minimale totale afstand dat men moet lopen van het vertrek- of aankomstadres naar een laadpaal.

Met deze tool hebben gemeenten dus de mogelijkheid om de toekomstige vraag te anticiperen en om hier ruimtelijk gericht op in te spelen door proactief laadinfrastructuur te plaatsen.