Het grootste fietsparkeeronderzoek van Amsterdam, Nederland en de wereld 25 mei 2016

Ruim 22.000 rekken met plaats voor ongeveer 243.000 fietsen. Dit zijn de aantallen die wij afgelopen maand binnen de ring van Amsterdam hebben geteld. Het precieze aantal fietsen weten we nog niet,  de laatste tellingen vinden namelijk op dit moment plaats. Als die zijn afgerond hebben we misschien wel het grootste fietsparkeeronderzoek van de wereld uitgevoerd.

Hiervoor worden in ruim een maand tijd dagelijks 12 tot 16 veldwerkers ingezet die tot op rekniveau nauwkeurig de voorzieningen en fietsen inventariseren. De resultaten van het onderzoek moeten inzicht geven in het aanbod en het gebruik van de openbare fietsparkeervoorzieningen binnen de ring van Amsterdam (met uitzondering van Amsterdam Noord). Zo kan de gemeente beter inschatten waar met de ‘nieuwe zeswekenregel’ gehandhaafd kan worden op verwaarloosde en verlaten fietsen.

Live intekenen

Voordat de geparkeerde fietsen worden geteld zijn op een zeer gedetailleerd niveau de fietsparkeerplekken met behulp van een mobiele applicatie ingetekend. Dit gebeurt dus al direct live op straat. Het voordeel hiervan: de precieze situatie wordt geschetst. Naast het noteren van de locatie, het aantal en soort voorzieningen wordt er ook een foto gemaakt van het rek, nietje of parkeervak.

Tellen

Na het intekenen van alle rekken in de Amsterdamse binnenstad worden alle fietsen geteld. Dit gebeur op de tijden dat de meeste fietsers in het telgebied aanwezig zullen zijn. Simpel gezegd: in woonwijken tellen we in de avonduren, in werkgebieden tijdens kantooruren en op uitgaanspleinen zelfs ’s nachts. De telgegevens worden uiteindelijk aan de rekgegevens gekoppeld waarna de zogenaamde fietsparkeerdruk kan worden berekend. Zo weten we precies waar overvolle rekken het straatbeeld sieren, of waar er juist ruim voldoende plek is.

Fietsparkeermonitor

De onderzoeksresultaten dienen daarnaast ook als belangrijke input voor de uitgebreide fietsparkeermonitor die wordt ontwikkeld. Door de informatie van nu te combineren met talloze eerdere fietsonderzoeken in Amsterdam kunnen we vrij nauwkeurig voorspellen hoe de parkeerdruk zich ontwikkelt gedurende de dag. Een unieke nieuwe tool die Amsterdam leefbaar en bereikbaar houdt. Zo vindt iedere fietser weer een plek in Amsterdam.

Lees hier het artikel op AT5.