Fiets

Leidsebuurt Amsterdam

Ook het Leidseplein en de omringende Leidsebuurt hebben te maken met overlast van fietsparkeren. In opdracht van het stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam monitort trajan deze problematiek. Dit gebeurt op diverse momenten, in diverse deelgebieden en over een periode van een drietal jaren. Het stadsdeel heeft namelijk in de loop der jaren een aantal maatregelen getroffen om de problematiek aan te pakken. Naast het realiseren van extra parkeercapaciteit heeft er een gebiedsaanwijzing plaatsgevonden en wordt er dagelijks gehandhaafd op overtreding van dit nieuwe besluit.

Wij brachten de effecten van de getroffen maatregelen in kaart, maar schets ook de dynamiek van het fietsparkeren. Waar en wanneer ligt de piek in parkeerdruk Hoe heeft de parkeercapaciteit zich door de jaren heen ontwikkeld? Waar liggen kansen en de ruimte om het fietsparkeren te verbeteren? Door middel van een capaciteits- en bezettingsmeting levert het onderzoek relevante informatie op en wordt een advies gegeven voor het verbeteren van de openbare ruimte ten behoeve van de fiets.