Fiets

Twijnstraat Utrecht

In maart en mei 2015 hebben wij in opdracht van de gemeente Utrecht onderzoek gedaan naar het fietsparkeergedrag in de Twijnstraat. In de huidige situatie delen de auto, fiets en voetganger een beperkte hoeveelheid openbare ruimte. De parkerende fiets en auto, uitstallingen en straatmeubilair nemen veel van deze ruimte in. Anticiperend op de herinrichting van de Twijnstraat is onderzoek gedaan naar de parkeerlocatie en parkeerduur van de fietsers om zo de behoeftes van bewoners, winkeliers en bezoekers in kaart te brengen. 

Met de uitkomsten van het onderzoek is de fietsparkeerbehoefte gekwantificeerd en in kaart gebracht. Deze inzichten vormen de basis voor een debat waarin de gemeente in samenspraak met bewoners en andere betrokkenen over de herinrichting van de Twijnstraat gaan nadenken.