Fiets

Fietsverlichting

Voor Vervoerregio Amsterdam hebben wij een onderzoek uitgevoerd naar hoeveel fietsers verlichting dragen bij het fietsen. Deze tellingen zijn in alle 15 gemeenten van de Vervoerregio gedaan. In totaal zijn er in de winterperiode 2018/2019 bijna 26.000 fietsers geteld op gezette tijden en ingedeeld naar categorieën (geen licht, alleen voorlicht, alleen achterlicht, volledig (correct) verlicht). Uit de analyse zijn er opmerkelijke verschillen gevonden tussen stedelijke en landelijke gemeenten!