Fiets

Conflicttellingen

Sommige kruispunten ondervinden meer 'conflicten' dan andere kruispunten: Aanrijdingen, ongelukken, etc. Maar hoewel soms wel bekend is om hoeveel incidenten het gaat, is het niet altijd duidelijk wat de precieze aanleiding van het ongeluk is. Trajan kan met behulp van camerabeelden deze incidenten in beeld brengen. Hierbij wordt elk conflict geïnventariseerd (welke modaliteiten waren bij het conflict betrokken) en gecategoriseerd (hoe ernstig was het conflict?). Het precieze moment van elk incident wordt bijgehouden, waardoor de opdrachtgever naderhand met behulp van de camerabeelden het incident kan terugspoelen. Dit zorgt voor meer informatie over de incidenten, waarmee het kruispunt veiliger gemaakt kan worden.