Fiets

Pilot nooduitgangen en Pop-upstalling

Het stallen van je fiets is in uitgaansgebieden zoals het Rembrandt- en Leidseplein een heikel punt. Vaak is er weinig plek, is het onduidelijk waar de plekken zijn en parkeer je je fiets uiteindelijk ergens in een steegje. Als gevolg komt het veelvuldig voor dat de nooduitgangen onbewust worden geblokkeerd door (brom)fietsers en andere objecten. Om dit tegen te gaan is de gemeente Amsterdam een pilot gestart waarin de nooduitgangen worden gemarkeerd met als doel deze (fiets)vrij te houden. Wij onderzochten of deze markeringen het gewenste effect hebben door middel van veldonderzoek.

Daarnaast experimenteert de gemeente met alternatieve ‘Pop-up’ parkeerlocaties ter hoogte van de Bloemenmarkt. In de avond worden enkele plekken in de openbare ruimte omgetoverd tot fietsparkeerplekken door middel van verlichting. Ook hier onderzochten wij de effecten van de maatregel en worden de verkregen inzichten gebruikt als basis voor een discussie betreffende de voortgang van de maatregel.