Parkeren

Boxtel

Op 30 mei 2017 besprak de gemeente Boxtel in zijn raadsvergadering de Parkeervisie en -reguleringsmaatregelen. Het onderzoek van Trajan naar de parkeersituatie in het centrum en omringende wijken was hierbij een bron voor toetsing en onderbouwing van het gewijzigde parkeerbeleid.