Parkeren

Boxtel

Op 30 mei 2017 besprak de gemeente Boxtel in zijn raadsvergadering de Parkeervisie en -reguleringsmaatregelen. Het onderzoek van Trajan naar de parkeersituatie in het centrum en omringende wijken was hierbij een bron voor toetsing en onderbouwing van het gewijzigde parkeerbeleid. Lees het kentekenonderzoek dat wij uitvoerden voor de gemeente hier.