Parkeren

Hilversum

Gemeente Hilversum is een van de gemeentes waar Trajan kwartaalmetingen uitvoert. Dit wordt gedaan in het gereguleerde gebied; het centrum en een deel van de schil. Doordat we onze eigen app ontwikkeld hebben met een directe link naar het NPR, kunnen we deze metingen met eigen apparatuur uitvoeren. De voertuigen worden eerst gecontroleerd op analoog recht, wanneer deze niet aanwezig is wordt het kenteken gescand, welke elke nacht in de backoffice automatisch wordt gecheckt op digitaal recht.

Uitkomsten van dit onderzoek zijn samen te vatten in bovenstaand figuur. In kleuren is per straatsectie weergegeven of de betalingsgraad hoog, midden, of laag is. De intensiteit van de kleuren geeft vervolgens weer of het om veel of weinig voertuigen gaat. In het voorbeeld is goed te zien dat er in het centrum een aantal parkeerlocaties zijn waar veel voertuigen staan, en waar de betalingsgraad hoog is (donker-groen). In de schil zien we een lagere betalingsgraad, dit gaat echter om aanzienlijk minder voertuigen (licht-rood). Deze verdeling zien we regelmatig terug in veel van de steden waar we betalingsgraad onderzoek doen.