Parkeren

Haarlem

De parkeerdruk kan in de stad op verschillende locaties en momenten sterk verschillen. De gemeente Haarlem wil hierin meer inzicht verkrijgen. Daarom voeren we in het vergunningsgebied rondom het centrum de aankomende maanden een uitgebreid parkeerdrukonderzoek. De uitkomst hiervan zal een overzicht zijn van de ontwikkeling van de daadwerkelijke parkeersituatie. Welke straten of buurten kennen altijd een hoge parkeerdruk? En welke juist niet? 

Het onderzoek wordt verricht op een zeer gedetailleerd niveau: het zogenaamde wegvakniveau. Hiervoor was het noodzakelijk om de actuele parkeercapaciteit in kaart te brengen. Deze zullen we aankomende monitoren en updaten. 

De rapportage van de eerste meting is terug te lezen op haarlemparkeert.nl