Parkeren

Zaanstad

Voor gemeente Zaanstad hebben we in 2018 in verschillende buurten een gedetailleerd parkeerdrukonderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn alle parkeervakken in GIS ingetekend. Vervolgens is elk voertuig als een punt ingevoerd. Hierdoor ontstaat een compleet beeld van parkeerdruk, maar ook van de locaties van objecten en foutparkeerders.

De uitkomsten kunnen worden weergegeven in een kaart zoals bovenstaand voorbeeld, waarin de soort parkeerplaats onderscheiden kan worden in kleur (openbaar is groen), evenals de bezetting per parkeervak in punten (goed geparkeerd is zwart, fout geparkeerd is rood).