Parkeren

Amersfoort

Voor de Gemeente Amersfoort hebben we in 2017 in kaart gebracht wat de motieven zijn van parkeerders in een drukke winkelstraat. Zijn de vele auto's op de Leusderweg van bewoners, bezoekers of werknemers van de bedrijven? En in hoeverre verschilt dat per dag en tijd? In de geleverde rapportage worden de uitkomsten natuurlijk geografisch, maar ook tekstueel, per grafiek en door tabel inzichtelijk gemaakt.