Parkeren

Roosendaal

In Roosendaal heeft Trajan in het gebied rond de Turfberg een parkeeronderzoek uitgevoerd in 2018, waarbij parkeermotieven per voertuig zijn vastgesteld. Door middel van het vastleggen van kentekens weten we op welke momenten bepaalde voertuigen aanwezig zijn. Elk voertuig krijgt in de verwerking een label ‘bezoeker’, ‘werkend’, of ‘bewoner’. De informatie die hiermee verkregen kan worden kan bepalend zijn bij het uitwerken van beleidsplannen van gemeenten.

Wanneer de uitkomsten in bovenstaande kaart geplot worden voor een dinsdagochtend is te zien dat er veel werkenden parkeren bij het bedrijventerrein aan de oostkant, de meeste bezoekers staan in de winkelstraat en in de wijk staan veelal bewoners.