Parkeren

Parkeerstroken Den Haag

Naast het nieuw digitaal intekenen van parkeervakken en het onderhoud van een parkeervakkenbestand, kan Trajan ook oude bestanden verbeteren. Soms heeft de gemeente een bestaand parkeervakken bestand. Trajan kan ook hier mee aan de slag, zoals we hebben gedaan in Den Haag.

We gebruiken alle relevante data uit het bestaande bestand, en kunnen het aanpassen naar wens van de opdrachtgever. Dan gaan we er met gespecialiseerde veldwerkers ter plekke mee aan de slag om de data bij te werken, te verbeteren of anderzijds aan te passen. De verkregen gegevens verwerken wij in een nieuw, verbeterd bestand.

De gemeente Den Haag had de wens om parkeerstroken te laten tekenen. Hierbij worden aaneengesloten parkeervakken van hetzelfde type (dus bijvoorbeeld allemaal openbaar) samengevoegd tot een enkele strook. Pas als een parkeervak van een ander type (bijvoorbeeld een elektrische oplaadplek) gezien wordt, wordt er een nieuwe parkeerstrook gemaakt.