Parkeren

Parkeervakken Amsterdam digitaal onderhouden

Trajan voert met grote regelmaat parkeeronderzoek uit in Amsterdam. Behalve precieze tellingen moet ook de capaciteit altijd juist en actueel zijn om tot betrouwbare resultaten te komen. Daarom wordt voor elk onderzoek eerst de parkeervakkaart geactualiseerd. Het gehele gebied wordt door onze capaciteitsexperts handmatig doorlopen. Deze capaciteitsmeters controleren 1) of er wijzigingen zijn in bestaande vakken, 2) of er parkeervakken zijn weggehaald, of 3) dat er nieuwe parkeervakken zijn toegevoegd.

  1. Wijzigingen van bestaande parkeervakken worden verwerkt als attribuut in het geografische bestand. Een openbare plek kan zo bijvoorbeeld makkelijk omgezet worden naar een plek voor elektrisch opladen. Bij een wijziging in de geografie van de plek wordt dit opnieuw getekend.

  2. Indien een parkeervak wordt weggehaald, wordt indien gewenst de capaciteit op 0 gezet met een einddatum. Hierdoor kan de geschiedenis altijd herleid worden. Ook kan het vak digitaal verwijderd worden uit de parkeervakkaart.

  3. Nieuwe parkeervakken worden digitaal getekend, inclusief alle kenmerken van het vak, zoals de vorm van het vak, of het een openbare of bijzondere plek is, tijdsvensters, etc. Dit wordt gedaan met behulp van meetapparatuur.

Het meetprotocol voor capaciteit is leidend in het bepalen van de definities van een parkeervak. Hiermee zorgen we voor uniformiteit in heel Amsterdam, waardoor ook andere onderzoeksbureaus kunnen bijdragen aan dezelfde parkeervakkaart.

Wil je zelf spelen met de data? De parkeervakkaart is open data, open hiervoor een nieuwe WFS laag in bijvoorbeeld QGIS (gratis geografisch programma), met de URL: https://map.data.amsterdam.nl/maps/parkeervakken?VERSION=1.1.0.