Verkeer

Amsterdam Zuidas

De Zuidas is een internationale toplocatie in beweging, maar niet altijd even goed bereikbaar. Zowel voor de fietser, de automobilist als de treinreiziger. Om een duidelijk beeld te schetsen van de toenemende woon-werkbewegingen is voor de Taskforce Bereikbaarheid Zuidas een groot online enquêteonderzoek uitgezet onder alle werkgevers en werknemers aan de Zuidas.

Het onderzoek biedt inzichten in herkomsten, de modal split en temporele aspecten van het werken op de Zuidas. Maar toont daarnaast ook de achterliggende motivatie voor de keuze van een bepaald vervoersmiddel. Waarom kiest men voor de auto en niet voor het openbaar vervoer? En wanneer het werk op fietsafstand is, waarom kiest men dan niet voor dit vervoersmiddel of als alternatief, het lokale ov?

De uitkomsten uit dit grootschalige mobiliteitsonderzoek bieden sturingsmogelijkheden voor de Taskforce om de Zuidas zowel nu als in de toekomst beter bereikbaar te maken. Hier zijn de resultaten inzichtelijk gemaakt: http://vanatotzuidas.nl/corona-verandert-bereikbaarheid-van-de-zuidas/