Verkeer

Parkeerenquête Diemen

Trajan heeft in opdracht van de Gemeente Diemen een enquête afgenomen onder alle huishoudens in Diemen over het parkeren. Er is onder meer gevraagd naar de mening over het huidige parkeerbeleid en de overlast die ervaren wordt met betrekking tot parkeren. In de analyse is bijvoorbeeld gebleken in welke buurten de tevredenheid het hoogst is en in welke straten overlastsituaties voorkomen met een specifieke oorzaak.

De rapportage is door Gemeente Diemen als input gebruikt om een visie te vormen over het parkeerbeleid in de toekomst.