Verkeer

Czaar Peterstraat Amsterdam

In verband met de ruimtelijke herinrichting van het gebied rondom de Czaar Peterstraat wil het stadsdeel Centrum feitelijke kennis over de intensiteiten van de diverse fiets- en wegvakken op de aangegeven kruising. Wij hebben hier met, inzet van veldwerkers, onderzoek naar gedaan. Het verkeer van- en naar elke arm van het kruispunt is op piekmomenten, in vastgestelde intervallen zorgvuldig geïnventariseerd. Hierdoor ontstaat een duidelijk beeld ontstaat van het feitelijk gebruik van de kruising.

De onderzoeksresultaten zijn vervolgens overzichtelijk in kaart gebracht waardoor in een oogopslag te zien is waar de intensiteit van het verkeer het hoogst is en aanpassingen mogelijk zijn.