Actueel

Parkeeronderzoek

Hoe tegenstrijdig het ook klinkt: de parkeerwereld is altijd in beweging. Hierdoor worstelen veel gemeenten met hun parkeerbeleid. Er moeten vaak belangrijke keuzes gemaakt worden wanneer een toenemend aantal parkeerders druk legt op de openbare ruimte. En welke keuzes maak je dan? Die zijn afhankelijk van de kennis die je voorhanden hebt. Waar en op welke momenten is er bijvoorbeeld sprake van een hoge parkeerdruk? Wat zijn de parkeermotieven van de parkeerders? En wat is nou het aandeel betalende parkeerders?

Om tot sluitend beleid te komen is degelijk parkeeronderzoek noodzakelijk. En dat is waar wij om de hoek komen kijken. We verrichten allerlei soorten parkeeronderzoek om beleidsondersteunend advies te kunnen geven. Welke? Kijk snel verder:

  • Parkeerdrukmetingen
  • Parkeermotiefmetingen
  • Betalingsgraad- en betalingsbereidheidmetingen
  • Capaciteitsinventarisaties

Bekijk hier een selectie van onze eerder uitgevoerde parkeeronderzoeken